November 08 2016 0comment
facebook

โปรโมทแแฟนเพจด้วย seo

Fanpage ของ Facebook เป็นส่วนที่เปิดตัวมาได้นานพอสมควร มีผู้ใช้บริการ Facebook จำนวนไม่น้อยที่นอกจากจะสร้าง account ส่วนตัวแล้วก็ยังเปิด Fanpage

qualaroo.com

เพื่อธุรกิจหรือจุดประสงค์อื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ การทำให้ Fanpage ของ Facebook เป็นที่รู้จักจะต้องอาศัยการทำ seo (Search engine optimization) คือ การปรับแต่งหน้าเพจให้เหมาะสมกับการค้นหา ซึ่งการปรับแต่งข้อมูลภายใน (On-page) สามารถทำได้ง่าย แต่สำคัญมาก ดังนั้น การปรับแต่งให้ถูกวิธีย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการค้นหาที่ดีเช่นกัน

จุดสำคัญที่ควรปรับแต่งในเพจมีดังนี้

  1. ชื่อเพจ

เป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดของเพจ เพราะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเพจเราเกี่ยวกับอะไร แต่การตั้งชื่อเพจด้วยคีย์เวิร์ดกว้างๆ เพื่อให้การง่ายต่อการค้นหาของเสิร์จเอนจิ้นอย่างเดียวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ เพราะ เพจทุกเพจควรมีชื่อแบรนด์หรือชื่อเพจที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เพื่อเป็นการต่อยอดเพจในอนาคตควรตั้งชื่อเพจด้วยแบรนด์ของตนเอง  เช่น ทำเพจเกี่ยวกับการขายข้าวแบรนด์ไทย ชื่อแบรนด์ ThaiRice ก็ควรตั้งชื่อเพจว่า “Thairice” หรือ “Thairice ข้าวแบรนด์ไทย” จะดีกว่า

  1. ข้อมูล/อธิบายเพจ

ในส่วนนี้เป็นอีกสิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะจะเป็นเป็นพื้นที่ที่เราสามารถบอกลายเอียดเกี่ยวกับเพจและสินค้าบริการในเพจได้ รวมถึงช่องทางติดต่อต่างๆ เป็นไปได้ควรเติมให้ครบถ้วนและมากที่สุด

  1. โพสหน้าไทม์ไลน์

ในการโพสข้อความแต่ละอย่าง ย่อมส่งผลต่อการค้นหาของเสิร์จเอนจิ้นอยู่แล้ว โพสมีหลายประเภท ไม่ว่าจะโพสอย่างไรก็ควรจะมี keyword เกี่ยวข้องกับเรื้อหาของเพจโดยตรง หรือไม่ก็เป็นโพสที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเพจ เช่น เพจเกี่ยวกับการขายข้าวแบรนด์ไทย ก็อาจจะมีการโพสถึงราคาข้าว หรือบทความที่พูดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชาวนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

  1. การลงรูปภาพ

รูปภาพมีส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสในการค้นหาได้จริง เนื่องจากผู้ใช้งานบางคนใช้การค้นหาแทนการใช้ keyword นอกจากนี้ยังสร้างความน่าเชื่อด้วยภาพที่เกี่ยวข้องกับเพจโดยตรง ผู้ใช้งานจะจดจำแบรนด์ของเราได้

  1. การให้บริการตอบคำถาม

เป็นการบริการที่นอกเหนือจากการหวังผลการค้นหาของเสิร์จเอนจิ้น การตอบคำถามผู้ใช้บริการจะทำให้ผู้ใช้งานความประทับเรา และจะส่งผลทางอ้อมในระยะคือ การเสิร์จค้นหาแบรนด์ของเราในครั้งต่อไป

sujate