Tag: รับโปรโมทแฟนเพจ

facebook

โปรโมทแแฟนเพจด้วย seo

Fanpage ของ Facebook เป็นส่วนที่เปิดตัวมาได้นานพอสมควร มีผู้ใช้บริการ Facebook จำนวนไม่น้อยที่นอกจากจะสร้าง account ส่วนตัวแล้วก็ยังเปิด Fanpage เพื่อธุรกิจหรือจุดประสงค์อื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ การทำให้ Fanpage ของ Facebook เป็นที่รู้จักจะต้องอาศัยการทำ seo (Search engine optimization) คือ การปรับแต่งหน้าเพจให้เหมาะสมกับการค้นหา ซึ่งการปรับแต่งข้อมูลภายใน (On-page) สามารถทำได้ง่าย แต่สำคัญมาก ดังนั้น การปรับแต่งให้ถูกวิธีย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการค้นหาที่ดีเช่นกัน จุดสำคัญที่ควรปรับแต่งในเพจมีดังนี้ ชื่อเพจ เป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดของเพจ เพราะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเพจเราเกี่ยวกับอะไร แต่การตั้งชื่อเพจด้วยคีย์เวิร์ดกว้างๆ เพื่อให้การง่ายต่อการค้นหาของเสิร์จเอนจิ้นอย่างเดียวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ เพราะ เพจทุกเพจควรมีชื่อแบรนด์หรือชื่อเพจที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เพื่อเป็นการต่อยอดเพจในอนาคตควรตั้งชื่อเพจด้วยแบรนด์ของตนเอง  เช่น ทำเพจเกี่ยวกับการขายข้าวแบรนด์ไทย ชื่อแบรนด์ ThaiRice ก็ควรตั้งชื่อเพจว่า “Thairice” หรือ “Thairice ข้าวแบรนด์ไทย” จะดีกว่า ข้อมูล/อธิบายเพจ ในส่วนนี้เป็นอีกสิ่งที่สำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้ เพราะจะเป็นเป็นพื้นที่ที่เราสามารถบอกลายเอียดเกี่ยวกับเพจและสินค้าบริการในเพจได้ รวมถึงช่องทางติดต่อต่างๆ เป็นไปได้ควรเติมให้ครบถ้วนและมากที่สุด โพสหน้าไทม์ไลน์ […]